สถิติ
เปิดเมื่อ22/02/2014
อัพเดท25/02/2014
ผู้เข้าชม14368
แสดงหน้า15816
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com
(เข้าชม 209 ครั้ง)

วันไข้เลือดออกอาเซียน

                              

      ไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่นที่อยู่กับสังคมไทย และมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น โดยมียุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกี เป็นพาหนะนำโรค ยุงลายมักออกหากินตอนกลางวัน อาศัยและวางไข่ทั่วไปในที่ๆ มีน้ำขัง ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประเทศในแถบร้อนชื้นหลายประเทศของเอเชียก็มีปัญหาในการควบคุมโรคนี้เช่นกัน เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเกิดยุงลาย และช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เกิดโรคมากที่สุด ดังนั้นในปี 2554 กลุ่มประเทศอาเซียนกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน) และในปีนี้ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ 28,163 ราย รองลงมาไทย 14,045 รายดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันโรคจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียนโรงพยาบาลและชุมชนให้สะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายใต้ Theme : Big Cleaning Day “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” พร้อมเผยแพร่ข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนหันมาดูแลเอาใจใส่บ้านเรือน จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

       สำหรับสัญลักษณ์ของวันไข้เลือดออกอาเซียน เป็นตราสัญลักษณ์ที่กลุ่มประเทศในอาเซียนคัดเลือกมาจากประเทศต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประกวด ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศไทยได้ที่ 2) เป็นรูปเกลียวของเส้นไหม ที่สื่อถึง “ประชาชนจับมือร่วมกัน ร่วมมือกัน ไล่ยุงลายให้ออกไปจากประคมอาเซียน”